In 2016 zijn we door Weblish gevraagd om een mee te kijken naar een aantal technische uitdagingen bij een aantal websites van Combiwel. Het was bijvoorbeeld voor een aantal sites niet mogelijk verder te updaten omdat bepaalde maatwerk aanpassing dan verdwenen. Met onze technische kennis hebben we daar kunnen helpen door wat code te herschrijven. Als snel kwamen er meer van dat soort technische vragen. Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport- en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk. Het beheer en onderhoud van meer dan twintig Combiwel websites ligt sinds 2016 bij Inesta.